Nápověda - jak vyplnit přihlášku SOČ

Krok 1 – vstup do přihlášky

Přihlášku naleznete na adrese http://prihlaska.soc.cz. Po zadání této adresy do internetového prohlížeče se objeví první stránka přihlášky:

Obrázek 1 První stránka přihlášky SOČ

Krok 2 – získání hesla do přihlášky

Každý má ke své přihlášce zvoleno heslo. Pomocí tohoto hesla a emailové adresy je možné se k přihlášce dostat, vyplnit ji, odevzdat a posléze i sledovat, jak si přihláška vede napříč soutěžními koly SOČ.

Heslo lze získat kliknutím na tlačítko chci získat heslo v horním rámečku první stránky.

Obrázek 2 Formulář pro zažádání o heslo do přihlášky SOČ

Po kliknutí na toto tlačítko se objeví pole pro zadání Vaší emailové adresy. Po jejím potvrzení byste do několika málo minut měli obdržet podobný email jako tento, který obsahuje i heslo do přihlášky SOČ.

Obrázek 3 Příchozí email s heslem do přihlášky SOČ

Krok 3 - přihlášení do přihlášky SOČ

Poté, co máte přiřazené svoje heslo, se můžete přihlásit k samotné přihlášce SOČ. To provedete pomocí druhého formuláře na hlavní stránce přihlášky (http://soc.nidm.cz/prihlaska).

Obrázek 4 Formulář pro přihlášení do přihlášky SOČ

Do tohoto formuláře zadejte email, na který jste si nechali poslat heslo a heslo, které Vám dorazilo v emailu. Po stisknutí tlačítka otevřete moji přihlášku by se Vám měla zobrazit hlavní stránka vyplňování přihlášky.

Obrázek 5 Úvodní stránka vyplňování přihlášky

Jak sami vidíte, vyplňování přihlášky je rozděleno do tří kroků. Vedle každého kroku je zobrazeno číslo v procentech – tady vidíte, kolik ještě musíte v příslušné čísti splnit aby bylo možné Vaši přihlášku odevzdat.

Nutno říct, že můžete části vyplňovat na přeskáčku, dokonce můžete vyplnit pouze kousek nějaké časti a pozdeji se k ní vrátit. Pokud se z přihlášky odhlásíte uvidíte vyplněno to, co jste naposledy uložili.

Přihláška vám nedovolí odevzdat verzi, která by byla neúplná. Proto je možnost finálního odevzdání zobrazena až po splnění všech tří částí.

Do příslušné části můžete vstoupit kliknutím na tlačítko vpravo u části, do které chcete vstoupit.


 

Krok 4 – vyplnění přhlášky

ČÁST A

Část A obsahuje základní identifikační údaje o soutěžícím a práci. Vyplňte všechny kolonky (každá kolonka má nápovědu).

V případě, že práci zpracovalo více autorů, je formulář po vyplnění kolonky „Počet autorů“ automaticky rozšířen. Řazení autorů je obvykle dáno autorským podílem, tzn. prvním autorem bývá autor s největším autorským podílem, atd. Je-li autorský podíl stejný, je zvykem autory seřadit podle abecedního pořadí jejich příjmení. Pokud jsou spoluautoři práce z různých škol, uveďte název a adresu další školy do poznámky.

Do kolonky „Jméno, příjmení a e-mailová adresa organizátora školního kola“ vyplňte jméno, příjmení, e-mail učitele (garanta), který má ve škole SOČ na starosti. Na uvedenou e-mailovou adresu obdrží pak učitel (garant SOČ ve škole) heslo, díky kterému bude mít přístup do databáze SOČ, tzn. k Vaší přihlášce.

ČÁST B

Část B je určena pro strukturovanou anotaci soutěžní práce. Anotaci je třeba vyplnit ve všech požadovaných kolonkách. Nemusí být vyplněna kolonka „Reference o autorovi/rech“.

Nahrání souborů

Vlastní text práce ve formátu PDF – povinný soubor (doporučená velikost souboru je 10 až 15 MB). Přílohu – nepovinný soubor. Pro zvukový záznam ve formátu MP3, pro video záznam ve formátu MP4, pro ostatní přílohy ve formátu ZIP.

Krok 5 – finální odeslání přihlášky

Pokud správně splníte všechny kroky uvidíte na první stránce přihlášky oznámení o tom, že jsou všechny kroky splněny.

Obrázek 6 Hláška o splnění všech tří kroků

Přihlášku můžete finálně odevzdat stisknutím tlačítka finálně odevzdat přihlášku. O úspěchu nebo neúspěchu budete informováni.