Nápověda:

Požadavky na provozování elektronické přihlášky

Přihláška jako taková funguje na jakémkoliv prohlížeči i operačním systému. Nicméně po větší komfort při vyplňování přihlášky doporučujeme použít takové programy a doplňky, které vám vyplňování přihlášky ulehčí.

Přihláška používá konkrétně technologii JavaScript. Nemusíte vědet o co jde, na hlavní stránce je připraven test, které vyzkouší, zda máte tuto technologii spuštěnou, Poznáte to na první pohled podle barvy políčka - zelená je v pořádku, červená znamená, že se něco děje.

Pokud test dopadl špatně (červená barva, nápis VYPNUTÁ/CHYBĚJÍCÍ) doporučujeme si prostudovat pokyny jak požadovaný doplňek povolit/nainstalovat. Vemte prosím na vědomí, že přihláška je funkční i bez tohoto doplňku, přesto důrazně doporučujeme doplněk doinstalovat/povolit.

Co dělat při vypnuté/chybějící podpoře JavaScriptu

Většina (i starších) prohlížečů podporu pro JavaScript má. Je velice nepravděpodobné, že používáte prohlížeč, který tuto podporu vůbec nemá. Mnohem pravděpodobnější je varianta, že je podpora pro JavaScript vypnutá. Její zapnutí závísí na konkrétním typu prohlížeče. Pro bližší informace prostudujte nápovědu k vašemu webovému prohlížeči nebo nás kontaktujte na adrese spurny@nidm.cz.

Příklad povolení podpory JavaScriptu pro prohlíže Internet Explorer 6

  1. V horním menu zvolte položku Nástroje a poté vyberte Možnosti internetu
  2. Poté zvolte záložku Zabezpečení a klikněte na ikonku Internet
  3. V pravé dolní části zvolte Vlastní úroveň
  4. Najděte v seznamu položku Skriptování (druhá od konce seznamu)
  5. Zvolte Povolit u položek Aktivní skriptování a Povolit operace vkládání prostřednictvím skriptů
(Poznámka: tento návod nemusí platit pro jiné verze prohlížeče a operační systémy než Windows XP SP2)